Мікрографічна хірургія за Мосом у Києві

Інтраопераційні патогістологічні дослідження

More Button
Детальніше
Патогістологічне дослідження - це лабораторний метод діагностики, який призначений для прижиттєвого вивчення зразка біологічної тканини, пошкодженої запальним або пухлинним процесом. За індивідуальними показаннями рекомендується пацієнтам із неоднозначним діагнозом, а також у разі підозри на

Мікрографічна хірургія за методом Моса (Mohs хірургія)

More Button
Детальніше
Мікрографічна хірургія за методом Моса (Mohs хірургія) – це класична хірургічна техніка, яка у поєднанні із інноваційними підходами у патогістологічних дослідженнях на сьогоднішній день є «золотим стандартом» лікування в сучасній онкодерматології.Появою унікальної оперативної техніки світова

Мікрографічна хірургія за методом Моса | BOGOMOLETS CLINIC

Найменший ризик рецидивів серед усіх існуючих видів лікування раку шкіри (всього 1%), власна лабораторія для інтраопераційного супроводу, експертні хірурги

Записатись на консультацію