Політика конфіденційності

Політика конфіденційності (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт https://bogomoletsclinic.com.ua/ (далі – Сайт), може отримати про Користувача під час використання Сайту.

1. Визначення термінів

1.1. Адміністратор – Приватне підприємство «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець» здійснює управління сайтом, здійснює обробку персональних даних, визначає склад персональних даних, цілі та способи їх обробки. 

1.2. Персональні дані – будь-яка інформація, щодо фізичної особи (суб'єкту персональних даних), що прямо або опосередковано дає можливість ідентифікувати її. 

1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій з персональними даними, з або без використанням засобів автоматизації.

1.4. Конфіденційність персональних даних – обов'язок не розповсюджувати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. Користувач – особа, що має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує його.

1.6. Cookies – фрагмент даних, що відправлений веб-сервером на комп'ютер користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.7. IP-адреса – унікальна мережева адреса в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP. 

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністратор не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.4. Адміністратор сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. 

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Політика конфіденційності зобов’язує Адміністратора не розголошувати та забезпечити режим захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністратору при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення на придбання послуг. 

3.2. Персональні дані надаються Користувачем шляхом взаємодії з Сайтом одним з доступних способів (введення персональних даних в доступні для заповнення форми, тощо) 

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, що налаштовані на збір статистичних даних: • IP адреса; • інформація з cookies; • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); • час доступу; • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; • реферер (адреса попередньої сторінки). 

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту.

3.5. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення і вирішення технічних проблем та для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.6. Персональні дані підлягають надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених Політикою конфіденційності та законодавством України. 

4. Цілі збору персональних даних користувача

4.1. Адміністратор може використовувати Персональні дані в цілях: 

4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору публічної оферти; 

4.1.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

4.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи повідомлення, запити, обробка запитів і заявок Користувача, надання послуг;

4.1.4. визначення місцезнаходження Користувача для запобігання шахрайству;

4.1.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

4.1.6. створення облікового запису для здійснення покупок;

4.1.7. обробки і отримання платежів, підтвердження статусу платника податків або наявності податкових пільг, заперечення платежів;

4.1.8. надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту;

4.1.9. надання Користувачеві оновлень, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту;

4.1.10. здійснення рекламної діяльності;

4.1.11. надання Користувачеві доступу на сайти та/або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Зобов'язання сторін 

5.1. Користувач зобов'язаний: 

5.1.1. надати Персональні дані, необхідні для користування Сайтом; 

5.1.2. оновити та/або доповнити Персональні дані в разі зміни. 

5.2. Адміністратор сайту зобов'язаний: 

5.2.1. використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 Політики конфіденційності; 

5.2.2. забезпечити збереження конфіденційної інформації, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами Персональних даних, за винятком випадків передбачених Політикою конфіденційності та законодавством України;

5.2.3. здійснити блокування Персональних даних за запитом Користувача, або його законного представника, або уповноваженого у сфері захисту персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірності Персональних даних або неправомірних дій з Персональними даними. 

6. Відповідальність сторін

6.1. Адміністратор несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням Персональних даних, відповідно до законодавства України.

6.2. У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністратор сайту не несе відповідальність, якщо Персональні дані: 

6.2.1. набули публічності до втрати або розголошення; 

6.2.2. отримані від третьої сторони до моменту отримання Адміністратором; 

6.2.3. розголошені за згодою Користувача.

7. Вирішення спорів

7.1. У спорах між Користувачем та Адміністратором, претензійний порядок є обов’язковим.

7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.

7.3. Якщо сторони не прийшли до взаємної згоди, спір передається на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

7.4. До відносин між Користувачем і Адміністратором сайту застосовується законодавство України. 

8. Додаткові умови

8.1. Адміністратор має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача. 

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

9. Реквізити адміністратора

Приватне підприємство «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець», код ЄДРПОУ 31407815, ceo@cdb.com.ua

Записатись на консультацію